FacebookLinked in You Tube
FacebookLinked in You Tube
Architektura

SERVIS A REVIZE KAYA SAFETY
  

 
PRAVIDELNÉ ROČNÍ REVIZE

Všechny výrobky jištění pro práci ve výškách a nad volnou hloubkou podléhají povinné pravidelné revizní kontrole výrobcem nebo jím pověřenou osobou v maximální lhůtě 12 měsíců.
Prvořadým účelem revize je určit způsobilost výrobků pro jejich další bezpečné použití. Jedná se o kvalifikovaný odhad předpokládaných vnějších vlivů vyvolávajících nevratná poškození, která následně vedou k vyřazení z dalšího bezpečného používání.


OSOBNÍ KONTROLY PŘI KAŽDÉM POUŽITÍ

Před a po každém použití je třeba všechny výrobky určené k jištění při práci ve výškách a nad volnou hloubkou zkontrolovat.

V dostatečně osvětleném prostředí položte kontrolovaný výrobek na rovnou plochu a proveďte následující kontroly:
• Pásy - Zda nejsou pořezané, odřené, zda nedošlo ke změně barvy, nejsou přetržené švy a zda nedošlo k nadměrnému protažení.
• Přezky - Zda nenesou stopy opotřebování, prasklin, deformací, koroze nebo jiného poškození. Měly by správně a hladce fungovat.
• D-Kroužky a další kovové díly - Zda nenesou stopy opotřebování, prasklin, deformací, koroze nebo jiného poškození.
• Spojky - Zda nenesou stopy opotřebování, prasklin, deformací, koroze nebo jiného poškození. Uzávěr a pojistné mechanismy by měly lehce fungovat bez jakýchkoliv problémů. Uzávěr by se měl plně otevírat a zavírat.
• Štítky musí být plně upevněné a čitelné.
• Pokud výrobek používáte ve spojení s dalším systémem, dbejte na to, aby všechny části zařízení byly v systému umístěny správně navzájem k sobě.


Jestliže bude během těchto kontrol zjištěna alespoň jedna odchylka, používání zařízení je třeba přerušit nebo jej vyřadit a ihned odeslat distributorovi k podrobné prohlídce. Nejsou dovoleny žádné opravy nepovolanými osobami.DISTRIBUTOR KAYA SAFETY ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKÁ REPUBLIKA:

Carl Stahl & spol. s r.o.
Mikulovická 4
CZ - 190 17 Praha 9

Kontaktní osoba pro servis a revize produktů jištění osob Kaya Safety:
Lenka Heroldová
M:/H: +420 730 515 051
Tel.: +420 281 925 977

heroldova@carlstahl.cz


zertifikat

zertifikat