SERVIS A REVIZE KAYA SAFETY
FacebookLinked in You Tube
FacebookLinked in You Tube
Architektura

SERVIS A REVIZE KAYA SAFETY
  

 


jištění osob      
jištění osob      

PRAVIDELNÉ ROČNÍ REVIZE

Všechny výrobky jištění pro práci ve výškách a nad volnou hloubkou podléhají povinné pravidelné revizní kontrole výrobcem nebo jím pověřenou osobou v maximální lhůtě 12 měsíců. Prvořadým účelem revize je určit způsobilost výrobků pro jejich další bezpečné použití. Jedná se o kvalifikovaný odhad předpokládaných vnějších vlivů vyvolávajících nevratná poškození, která následně vedou k vyřazení z dalšího bezpečného používání.


OSOBNÍ KONTROLY PŘI KAŽDÉM POUŽITÍ

Před a po každém použití je třeba všechny výrobky určené k jištění při práci ve výškách a nad volnou hloubkou zkontrolovat. V dostatečně osvětleném prostředí položte kontrolovaný výrobek na rovnou plochu a proveďte následující kontroly:

• Pásy - Zda nejsou pořezané, odřené, zda nedošlo ke změně barvy, nejsou přetržené švy a zda nedošlo k nadměrnému protažení.
• Přezky - Zda nenesou stopy opotřebování, prasklin, deformací, koroze nebo jiného poškození. Měly by správně a hladce fungovat.
• D-Kroužky a další kovové díly - Zda nenesou stopy opotřebování, prasklin, deformací, koroze nebo jiného poškození.
• Spojky - Zda nenesou stopy opotřebování, prasklin, deformací, koroze nebo jiného poškození. Uzávěr a pojistné mechanismy by měly lehce fungovat bez jakýchkoliv problémů. Uzávěr by se měl plně otevírat a zavírat.
• Štítky musí být plně upevněné a čitelné.
• Pokud výrobek používáte ve spojení s dalším systémem, dbejte na to, aby všechny části zařízení byly v systému umístěny správně navzájem k sobě.

Jestliže bude během těchto kontrol zjištěna alespoň jedna odchylka, používání zařízení je třeba přerušit nebo jej vyřadit a ihned odeslat distributorovi k podrobné prohlídce. Nejsou dovoleny žádné opravy nepovolanými osobami.


Zeptejte se našich expertů

Váš dotaz přidělíme specialistovi na konkrétní téma, který se Vám ozve zpět.

Vaše jméno:
Kontakt:
Zpráva:
 
Opatření proti robotům:
 

Zůstaňte s námi v kontaktu

Děkujeme za Váš zájem o naši práci. Snažíme se našim parterům pomáhat nejen na konkrétních projektech, ale také v jejich rozvoji.

Dovolte nám Vás inspirovat a informovat.

Občasník s novinkami
 
Oborové zajímavostiVíce ukázek realizací

Uložte si náš kontakt
QR